Dự kiến cuối năm 2018 hoàn thiện cao tốc Hạ Long-Vân Đồn

'Các đơn vị nhà thầu cần tập trung máy móc, kỹ thuật, công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục những điểm sạt lở toàn tuyến'.