Triển khai nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM)

Từ quý IV/2018 - quý I/2019, Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 - Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ đấu thầu nhiều gói thầu lớn thuộc Dự án Mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM).