Cần quy định rõ hơn nhiệm vụ của Bộ đội biên phòng

Vừa qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Thiếu tướng Bùi Đức Hạnh, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã đồng chủ trì Hội đồng thẩm định dự án Luật Biên phòng Việt Nam.