Một lần chơi xổ số, trúng liền 3 giải nhất gần 7 tỷ đồng

Có nhiều người cả đời chơi xổ số mà không một lần trúng thưởng. Trong khi đó, một người đàn ông ở Mỹ chỉ chơi xổ số có một lần mà trúng liền 3 giải nhất trị giá gần...