5 cổ phiếu niêm yết được nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều nhất trên HNX tháng 7/2017