7 thành phố tắc đường nhất thế giới, sự tồi tệ của thành phố đứng đầu sẽ khiến bạn lắc đầu ngán ngẩm