Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên tiếng việc ông Đỗ Ngọc Cư phủ nhận chức vụ ở Trung Nguyên