Băn khoăn việc tỉnh Hải Dương cho xây cảng tại khúc cua trên sông