Bản tin 8H: Bị bạn xô ngã từ độ cao 20m, thiếu nữ gãy xương, thủng phổi