Bắt được 'quái vật' sông Amazon trên sông Vàm Cỏ Đông