Bắt nghi phạm dùng súng bắn chết người sau mâu thuẫn trong quán nhậu