Bệnh nhân ung thư vú đã có nơi điều trị độc lập tại Bệnh viện Chợ Rẫy