Bị phạt hơn 200 tỷ vì lăng nhăng với vợ người khác