Bộ GD&ĐT nói gì về thủ khoa trường công an là thí sinh Hòa Bình, Sơn La?