Bút S Pen mới trên Galaxy Note 9 có gì mà vi diệu thế?