Các loại rắn độc ở Việt Nam: Giết người trong tích tắc