Cẩm khê mênh mông 'biển' nước, nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề