Cận cảnh giải cứu cá mập voi khổng lồ bị dây thừng thắt cổ