Cầu bộ hành vượt đường sắt tại Thanh Hóa: Bài học cho các công trình bạc tỷ gây lãng phí, phản cảm