'Cẩu tặc' dùng xe máy gắn biển số giả đi trộm 9 con chó