Cha mẹ lưu ý, ngón tay con bị cong cần nghĩ tới bệnh này