Châu Âu có thể buộc Apple bỏ cổng kết nối Lightning