Cháy rừng nhấn chìm nhiều khu vực ở California (Mỹ) trong biển lửa