Chủ động ứng phó các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi