Cùng nhau đi đòi nợ thuê, chưa đòi được nợ đã rút dao đâm bạn trọng thương