Cứu bé trai đuối nước, cụ ông phát hiện từng cứu bố đứa trẻ 30 năm trước