Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm 3 tỷ đồng của khách hàng