Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Năm Zayed 2018