Đấu thầu qua mạng: Vì sao thành phố lớn quan ngại, Sơn La làm tốt?