ĐHCĐ Sabeco: Chủ tịch 'không quan ngại' khi cổ phiếu SAB giảm giá mạnh