Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Giáo viên luyện thi nói gì về điểm số của các chiến sĩ CSCĐ?