Đỗ đại học chỉ cần 13 điểm nhưng trường Cao đẳng này lại 'thách thức' thí sinh với điểm chuẩn chạm mốc 23