Đoàn đại biểu Liên đoàn Báo chí Thái Lan thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam