Doanh nghiệp Trung Quốc 'lặn lội' vào miền Tây tìm... gạo