'Familiar Wife': Gặp lại Han Ji Min với hình ảnh mới, Ji Sung một lần nữa động lòng trước cô!