Ford Ranger 2019 có mức giá khởi điểm từ 565 triệu đồng