Giải mã vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử (Kỳ 4): Doanh nhân mờ ám