Hà Nội: Hai thanh niên bất động cạnh xe máy giữa đêm