Hai thí sinh 'trượt oan' đại học làm đơn xin cứu xét