Hàng chục giang hồ cộm cán được làm giả bệnh án tâm thần