Hiểm họa khủng bố từ 'robot bay': 'Hung thần' móng vuốt nhọn