IEA cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ vẫn hiện hữu