Indonesia tiếp tục hứng chịu động đất cường độ cao