iPhone xách tay khan hàng, nhiều đại lý giảm giá ảo để hút khách