Không có chuyện thiếu minh bạch, khép kín trong xét duyệt đối tượng được đặc xá