Khủng hoảng xe nhập khẩu, thị trường ô tô tiếp tục sụt giảm