Lai Châu: Kết quả thi THPT quốc gia không có gì bất thường