Lời khai của nghịch tử sát hại cha dưới mương nước