Mazda BT50 2018 chính thức ra mắt, thêm trang bị, giảm giá 25 triệu đồng