Một cú 'chạy' vào sân bay, mất oan gần nửa tỉ đồng