Nam sinh Olympia đạt điểm 10 môn Toán, đỗ thủ khoa Đại học Dược Hà Nội