Nếu trường an ninh, quân đội đề xuất rà soát thí sinh, Bộ GD&ĐT sẽ hỗ trợ