Nghịch lý trường học Nhật Bản hạ điểm thí sinh nữ: Cúi đầu xin lỗi có muộn màng?